شرکت گلفام

ماه: خرداد 1403

خیار شورترقی

تحلیلی بر تفاوت‌های طعم خیارشور در ایران و دیگر نقاط جهانخیارشور یکی از متداول‌ترین انواع ترشیجات در سرتاسر جهان...