حضور پرشور شرکت گلفام ارومیه دربیست و ششمین نمایشگاه بین المللی اگرفود تهران

 

با حضور افتخاری

 

جناب آقای مهندس حسن زنجانی-نائب رئیس هیئت مدیره

جناب آقای مهندس محمدرضا ربانی - رئیس هیئت مدیره 

جناب آقای مهندس موسی راحت لو - مدیرفروش هلدینگ

جناب آقای دکتر محمد نقی زاده آیدنلو- مدیرعامل شرکت گلفام

جناب آقای مهندس مجید ایزدی - رئیس شرکت گلفام  

جناب آقای مهندس محمدرضا نونهالی - مدیربازرگانی 

جناب آقای مهندس علیرضا فرج پور- مدیرفروش 

 سرکار خانم مهندس مریم یگانه- مدیرفروش