حضور پرشور شرکت گلفام ارومیه دربیست و ششمین نمایشگاه بین المللی اگرفود تهران

 

با حضور

 

جناب آقای مهندس محمدرضا ربانی - رئیس هیئت مدیره 

جناب آقای موسی راحت لو - مدیرفروش هلدینگ

جناب آقای مهندس مجید ایزدی - رئیس شرکت گلفام  

جناب آقای محمدرضا نونهالی - مدیربازرگانی 

جناب آقای علیرضا فرج پور- مدیرفروش 

 سرکار خانم مریم یگانه- مدیرفروش