قهرمانی تیم والیبال گلفام ارومیه (ترقی) جام رمضان با سرمربیگری آقای جعفرجانمحمدی و سرپرستی آقای مهندس عباس محمودی وسایردست اندرکاران را به خانواده بزرګ ترقی تبریک عرض می نمائیم
به امید پیروزی های روزافزون