پیروزی شیرین تیم والیبال کارخانه گلفام ارومیه (ترقی) در بازی های قهرمانی جام رمضان سال 97 را به خانواده بزرگ ترقی تبریک میگوییم

 

http://golfam.ir/files/7447f347b318445a9e628a05553d24a2photo_%D9%A2%D9%A0%D9%A1%D9%A8-%D9%A0%D9%A5-%D9%A2%D9%A3_%D9%A0%D9%A2-%D9%A0%D9%A0-%D9%A2%D9%A0.jpg

 

 

http://golfam.ir/files/72eaa0b1cdc8eaf5a1d91e0e1115b8fdphoto_%D9%A2%D9%A0%D9%A1%D9%A8-%D9%A0%D9%A5-%D9%A2%D9%A3_%D9%A0%D9%A2-%D9%A0%D9%A0-%D9%A2%D9%A6.jpg

 

http://golfam.ir/files/2b71f216486f1e909c4ece869933fac2photo_%D9%A2%D9%A0%D9%A1%D9%A8-%D9%A0%D9%A5-%D9%A2%D9%A3_%D9%A0%D9%A2-%D9%A0%D9%A0-%D9%A2%D9%A2.jpg