پیرو تولید انحصاری محصول کاپاریس در شرکت گلفام ارومیه با دعوت از کارشناسان آلمانی محصولات تولید شده مورد بازدید ایشان قرار گرفت و قرارداد همکاری و صادرات به کشورهای اروپایی منعقد گردید