در تاریخ 96/11/12 از تمامی کارکنان در واحد های مختلف شرکت گلفام ارومیه چکاپ جهت اطلاع از وضعیت سلامت جسمانی به عمل آمد

.چرا که شعار این مجموعه اول سلامت بعد کار می باشد

ما در تلاشیم محصولی با کیفیت در سفره های مردم ایران هدیه کنیم http://golfam.ir/files/bc29c2c1af85cb58ca17a39a2209398bphoto_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8-%DB%B0%DB%B2-%DB%B0%DB%B5_%DB%B0%DB%B9-%DB%B5%DB%B3-%DB%B2%DB%B3.jpg

 

 

 

http://golfam.ir/files/c250bc5a89358d0afb4c91e7fedabe7dphoto_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8-%DB%B0%DB%B2-%DB%B0%DB%B5_%DB%B0%DB%B9-%DB%B5%DB%B3-%DB%B1%DB%B9.jpg